No man is free who is not master of himself.

Epictetus
Kateqoriya: Freedom
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Göz görmək üçün, ağıl bilmək üçün.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Elm, bilik və ağıl
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Anadan əziz yenə anadır.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Valideyn və övlad
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Ana kimi yar olmaz, Vətən kimi diyar.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Vətən və el
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Ağıllı qəm yeyər, ağılsız qamçı.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Elm, bilik və ağıl
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Arifə bir işarə, qanmaza min toppuz.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Ehtiyat və sayıqlıq
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Ağıl ağıldan üstün olar.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Elm, bilik və ağıl
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Abır istəsən çox demə, Sağlıq istəsən çox yemə.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Söz, söhbət, danışıq
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Ağac bar verəndə başın aşağı dikər.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Elm, bilik və ağıl
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.

Albert Einstein
Kateqoriya: Science
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.