Ağıllı düşmən nadan dostdan yaxşıdır.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Birlik və dostluq
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.