Adam odur ilqarından dönməyə.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Söz, söhbət, danışıq
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Allaha əl çatmır, padşaha söz.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Ümid, arzu və istək
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Arxalı köpək qurd basar.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Birlik və dostluq
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Ehtiyat igidin yaraşığıdır.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Valideyn və övlad
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Ana, bala ucundan canını oda yaxar.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Valideyn və övlad
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Abdalın qarnı doyunca, gözü qapıda qalar

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: İnsan qüsurlarının tənqidi
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Ağa gətirər navala, xanım tökər çuvala.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: İnsan qüsurlarının tənqidi
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Ağac əyildi, sındı, igid əyildi, öldü.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Mərdlik və igidlik
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Ağıllı düşmən nadan dostdan yaxşıdır.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Birlik və dostluq
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Adam var gözdən qızar, Adam var sözdən qızar.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Söz, söhbət, danışıq
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.