Ağıl yaşda olmaz, başda olar.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Elm, bilik və ağıl
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Ağzı əyrini boynunun ardından tanımaq olar.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Ehtiyat və sayıqlıq
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Elmin gücü, Yıxar bürcü.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Elm, bilik və ağıl
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Bacarıq ağılın nişanəsidir.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Elm, bilik və ağıl
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Aslanın nə erkəyi, nə dişisi.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Mərdlik və igidlik
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Adam adam sayəsində adam olar.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Ümid, arzu və istək
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Abad məclis aşığından bəllidir.

Atalar sözu
Kateqoriya: Elm, bilik və ağıl
Huseyn Guliyev tərəfindən yüklənib.

Baxmaqla öyrənmək olsa, it də qəssab olar.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Elm, bilik və ağıl
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Ağıl çox - pul yox, ağıl yox - pul çox.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: İnsan qüsurlarının tənqidi
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Adam var gözdən qızar, Adam var sözdən qızar.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Söz, söhbət, danışıq
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.