Abırsızdan abrını gözlə.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: İnsan qüsurlarının tənqidi
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Adamın gərək dili ilə ürəyi bir ola.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Ümid, arzu və istək
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Ağıllı fikir edincə, dəli Kürdən keçər.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Elm, bilik və ağıl
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Ağzının qaytanı yoxdur.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Söz, söhbət, danışıq
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Ağac dibindən su içər.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Vətən və el
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Hər oxuyan Molla Pənah olmaz.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Elm, bilik və ağıl
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Ağıllı baş hər şeydən mənfəət götürər.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Elm, bilik və ağıl
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Həcdən gələn mən, Məkkədən xəbər verən sən ?

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Elm, bilik və ağıl
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Bilməmək eyib deyil, soruşmamaq eyibdir.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Elm, bilik və ağıl
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Başı daşa dəyməyincə ağlı başına gəlməz.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Elm, bilik və ağıl
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.