Ana kimi yar olmaz, Vətən kimi diyar.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Vətən və el
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Ağac dibindən su içər.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Vətən və el
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.