Arifə bir işarə, qanmaza min toppuz.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Ehtiyat və sayıqlıq
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Eşitdiyinə inanma, gördüyünə inan.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Ehtiyat və sayıqlıq
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Ağzı əyrini boynunun ardından tanımaq olar.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Ehtiyat və sayıqlıq
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.