Ağıllı düşmən nadan dostdan yaxşıdır.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Birlik və dostluq
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Arxalı köpək qurd basar.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Birlik və dostluq
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.