Anadan əziz yenə anadır.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Valideyn və övlad
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Ana, bala ucundan canını oda yaxar.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Valideyn və övlad
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Ehtiyat igidin yaraşığıdır.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Valideyn və övlad
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.