Abırsızdan abrını gözlə.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: İnsan qüsurlarının tənqidi
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Ağıl çox - pul yox, ağıl yox - pul çox.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: İnsan qüsurlarının tənqidi
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Ağa gətirər navala, xanım tökər çuvala.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: İnsan qüsurlarının tənqidi
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Abdalın qarnı doyunca, gözü qapıda qalar

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: İnsan qüsurlarının tənqidi
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.