Adamın gərək dili ilə ürəyi bir ola.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Ümid, arzu və istək
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Adam adam sayəsində adam olar.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Ümid, arzu və istək
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Allaha əl çatmır, padşaha söz.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Ümid, arzu və istək
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.