Göz görmək üçün, ağıl bilmək üçün.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Elm, bilik və ağıl
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Ağıllı qəm yeyər, ağılsız qamçı.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Elm, bilik və ağıl
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Ağıl ağıldan üstün olar.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Elm, bilik və ağıl
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Ağac bar verəndə başın aşağı dikər.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Elm, bilik və ağıl
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Elm ağılın çırağıdır.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Elm, bilik və ağıl
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Ağıllı fikir edincə, dəli Kürdən keçər.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Elm, bilik və ağıl
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Hər oxuyan Molla Pənah olmaz.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Elm, bilik və ağıl
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Ağıllı baş hər şeydən mənfəət götürər.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Elm, bilik və ağıl
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Həcdən gələn mən, Məkkədən xəbər verən sən ?

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Elm, bilik və ağıl
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Bilməmək eyib deyil, soruşmamaq eyibdir.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Elm, bilik və ağıl
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.