Göz görmək üçün, ağıl bilmək üçün.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Elm, bilik və ağıl
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Anadan əziz yenə anadır.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Valideyn və övlad
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Ana kimi yar olmaz, Vətən kimi diyar.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Vətən və el
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Ağıllı qəm yeyər, ağılsız qamçı.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Elm, bilik və ağıl
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Arifə bir işarə, qanmaza min toppuz.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Ehtiyat və sayıqlıq
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Ağıl ağıldan üstün olar.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Elm, bilik və ağıl
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Abır istəsən çox demə, Sağlıq istəsən çox yemə.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Söz, söhbət, danışıq
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Ağac bar verəndə başın aşağı dikər.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Elm, bilik və ağıl
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Elm ağılın çırağıdır.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Elm, bilik və ağıl
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.

Eşitdiyinə inanma, gördüyünə inan.

Azərbaycan atalar sözü
Kateqoriya: Ehtiyat və sayıqlıq
Valeh Hacıyev tərəfindən yüklənib.